Så här hittar du till oss.

Från Göteborg:
Kör Rv 40 mot Borås,
Sväng av vid Landvetter Ö, mot Eskilsby.
Fortsätt ca. 8 km till Eskilsby.
Sväng vänster i korsningen, mot Härryda.
Efter backkrönet sväng vänster vid skylt L. Håltet.

Från Borås, RV 40:
Kör Rv 40 mot Göteborg,
Sväng av vid Ryamotet. Mot Skene, 200 m.
Sväng höger mot Härryda.
Sväng vänster mot Eskilsby.
Förtsätt ca, 8 km.
Sväng höger vid skylt L. Håltet.

Från E20, Lindome:
Kör väg 503 mot Hällesåker, Hällingsjö.
Sväng vänster vid Inseros, mot Eskilsby, Härryda.
Förbi korsningen mot Landvetter.
Efter backkrönet sväng vänster vid skylt L. Håltet.