Vi är KD-certifierade av Jordbruksverket.

Vi följer den internationella standarden ISPM 15, av IPPC (International Plant Protection Conventions),
vilket innebär att virket ska vara behandlat,
i första hand genom värmebehandling (HT) enligt ett speciellt tid- och temperaturschema,
som garanterar att virkets kärna har uppnått minst 56°c i 30 minuter.
Värmetorkning (KD = kiln drying) till minst 56°C i 30 minuter är godkänt.
Virket ska även vara barkfritt (DB) detta ingår inte i standardens grundkrav, men vi har valt att använda det.
Vissa länder kan kräva att importerat förpackningsvirke är gjort av barkat eller även barkfritt virke.

Medlem av Svenskt Returträ.
Medlem av Svenska Förpackningsföreningen.